niyyət

niyyət
is. <ər.>
1. Məqsəd, məram, qəsd. Oxumaq niyyəti var. Niyyətini demək. Ov niyyətində olmaq. – Niyyətin hara, mənzilin də ora. (Ata. sözü). <Fərraşbaşı:> Bəli, Hacı Rəcəbəli Ağa Mərdan və Ağa Salmanın niyyətini duyub, şahzadəyə bildirmişdi. M. F. A.. Niyyət etmək (eləmək, qoymaq) – bir iş görmək arzusunda, məramında olmaq. <Sitarə:> Gəl toyumuz barəsində niyyət eləyək, gedək bayıra, qulaq asaq, görək kim nə eşidər. C. C.. <Fərəc:> Yox, niyyət eləmək azdır, Fizzə xanım, gərək ümumi iş uğrunda mübarizə edəsən! Ə. M.. Niyyətdən düşmək – bir işi yerinə yetirmək fikrindən əl çəkmək, məramından vaz keçmək. <Əsgər bəy:> Heydər bəy, bu niyyətdən düş, mənə bir on beş gün möhlət ver, mən sənə toyxərci hazır edim. M. F. A.. Niyyəti yerinə gəlmək (baş tutmaq) – arzusuna çatmaq, məramına, məqsədinə yetmək. Tale atanın xətrini sındırmadı, Kərimbəyin niyyəti yerinə gəldi. M. C.. . . . niyyətinə düşmək – bir şeyin qəsdində olmaq, bir şeyi məqsəd kimi qarşısına qoymaq, özünə məqsəd etmək. <Xəlil> o zaman Xədicəyə rast gəlmiş, evlənmək niyyətinə düşmüşdü. Ç..
2. Niyyətlə şəklində zərf – . . . məqsədlə, . . . arzusu ilə, qarşısına məqsəd qoyaraq (əsasən, «o», «bu» işarə əvəzlikləri ilə işlənir). Girdim bağa üzümə; Tikan batdı dizimə; Niyyətlə evdən çıxdım; Yar göründü gözümə. (Bayatı). Lotular bu niyyətlə evdən çıxıb padşahın imarətinə tərəf gəlməkdə oldular. «Aşıq Qərib». <Mozalanbəy:> Mən Qafqazı səyahət edirəm və bu niyyətlə Gəncəyə gəlmişəm. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • niyyətmənd — ə. və f. niyyət edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • niyyətpərvər — ə. və f. niyyətində olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • niyyətülmö’min — ə. mömin niyyətli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • niyyət — ə. qəsd, məram, məqsəd …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • NİYY — Çiğ, olmamış, ham …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • mədəniyyət — is. <ər.> 1. İnsan cəmiyyətinin istehsal sahəsində, ictimai və mənəvi həyatda əldə etdiyi nailiyyətlərin məcmusu. Maddi mədəniyyət nümunələri. Mədəniyyət sahəsində irəliləyiş. – Küp qəbirlər mədəniyyəti alban tayfalarının hakim… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mədəniyyətsiz — sif. 1. Mədəniyyətin aşağı səviyyəsində olan (duran), mədəniyyəti olmayan. 2. Mədəniyyətdən uzaq; qeyri mədəni, kobud, qaba. Mədəniyyətsiz adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mədəniyyətsizlik — is. Mədəniyyətin aşağı pilləsində olma; gerilik, qeyri mədənilik, mədəniyyətdən uzaqlıq, kobudluq, qabalıq; qeyri mədəni hərəkət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mədəniyyətli — bax mədəni 1 ci mənada. Onlar mədəniyyətli adamlardır. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əməniyyə — (Şəki) var dövlət. – Əşrəvə atasınnan bö:y əmənniyə qalıtdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”